17SiostraEliasza

siostra Eliasza – nauczycielka religii katolickiej