Listy gratulacyjne przysłane na adres naszej szkoły.

 

Specjalny dyplom pamiątkowy podarowany
przez Starostę Bielskiego
Pana Andrzeja Płonkę.
Gratulacje dla szkoły

Dwa medale podarowane przez
prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej
kpt. dr inż. Andrzeja Królikowskiego.
Medale dla szkoły

 

 

 

 

 

 

Poniższy film został przygotowany na obchody 100-lecia szkoły polskiej w Jaworzu Średnim przez uczniów uczestniczących w projekcie unijnym “Edukacja Przyszłością Jaworza”.

 

Wywiady z absolwentami dawnej szkoły podstawowej w Jaworzu Średnim.

 

Wywiad z obecna panią dyrektor Barbarą Szermańską

 

Klikając w poniższy obrazek można obejrzeć prezentację, która została przedstawiona podczas akademii z okazji 100 – lecia szkoły polskiej w Jaworzu Średnim. Pogadankę wygłosił pan Leopold Kłoda.