Na zebraniu rodziców 14 września br. wybrano Radę Rodziców.

Skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:
przewodnicząca – p. Aneta Pokusa,
zastępca – p. Monika Maćkowiak,
sekretarz – p. Jacek Płonka

Konto Rady Rodziców:
Bank Spóldzielczy w Jasienicy
53 8117 0003 0005 0236 2000 0010

Można wpłacać na konto tylko tytułem wpłaty należy dodać
imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.