Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej – tutaj
Karta samooceny pracy nauczyciela
(nowa)tutaj (pdf.), tutaj (doc.)
Oświadczenie o realizacji podstawy programowejtutaj (pdf.), tutaj (doc.)