Wykaz programów nauczania
Wszystkie podręczniki i ćwiczenia dzieci otrzymują z biblioteki szkolnej.
Oddają je końcem roku szkolnego.
Rodzice kupują tylko podręczniki do religii.