… przed 1910:
Przedstawiciele polskiej społeczności zabiegali o szkołę polską w Jaworzu Średnim, delegacja udała się do Zarządu Macierzy Szkolnej w Cieszynie i do Towarzystwa Szkół Ludowych w Białej; prośba jaworzan dotarła do Zarządu Głównego TSL przy Uniwersytecie Jagiellońskim; koło krakowskie przy finansowym poparciu kół z Bochni, Rzeszowa, Tarnowa, Wadowic, zobowiązało się z okazji organizowanej rocznicy 500-lecia bitwy pod Grunwaldem powołać do życia drugą na terenie powiatu bielskiego szkołę polską w Jaworzu Średnim

1910 r.
Zarząd TSL zakupił od Jerzego Koniga trzyizbowy murowany budynek z sadem

2 X 1910 r.
Uroczyste otwarcie nowej szkoły nastąpiło w obecności Kół Założycielskich z Krakowa, Bochni, Rzeszowa, Tarnowa, Wadowic i gremialnie przybyłych Jaworzan, poświęcenia budynku dokonał pastor ks. Jan Lasota i ks. Józef Adamus

1910/11
Kierownikiem szkoły został Jan Kotas, do szkoły zapisało się 48 uczniów

1911/12
Liczba uczniów wzrosła do 70, dlatego powołano drugą klasę i kolejnego nauczyciela – Franciszka Obrzuta

1912/13
Jan Kotas wyjechał, a kierownikiem szkoły został Jan Łysek

29 X 1913 r.
Szkoła polska uzyskała statut szkoły publicznej

1914/15
Jan Łysek wyjeżdża na front, kierownikiem szkoły zostaje Franciszek Obrzut

1919 – 1920
Kierownik szkoły polskiej Adam Szurman prowadzi działania w celu połączenia szkoły polskiej i niemieckiej, ostatecznie szkoła niemiecka zostaje zamknięta i siedziba szkoły polskiej zostaje przeniesiona na ul. Wapienicką 74

1963 r.
Siedziba szkoły zostaje przeniesiona na ul. Wapienicką 10, gdzie obecnie mieści się Gimnazjum nr 1 w Jaworzu

Kierownicy (dyrektorzy) Szkoły Podstawowej nr 3:
1951-1965 – Jerzy Krehut
1965-1970 – Józef Panewka
1970-1984 – Urszula Panewka (od 1972 – dyrektor)
1984-1986 – Władysława Parma
1986-2001 – Krystyna Szczypka

1969 r.
Oficjalne otwarcie Muzeum Fauny i Flory Morskiej

1994 r.
Nadanie S.P. nr 3 imienia gen. Stanisława Maczka
Powołanie Szkolnego Klubu Łuczniczego UKS „Dziesiątka”

1996 r.
Uroczyste nadanie sztandaru S.P. nr 3

1997 r.
Rozpoczyna działalność Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej

1999 r.
Powołanie do życia Gimnazjum nr 1 przy szkole podstawowej

2001 r.
Wygasa Szkoła Podstawowa nr 3

Dyrektorzy Gimnazjum:
1999-2001 – Anna Bielecka
2002-2003 – Dorota Augustyn
2003-2009 – Janina Holeksa
2009-… – Barbara Szermańska

2006 r.
Uroczyste nadanie sztandaru dla Gimnazjum nr 1

2010 r.
Obchody 100-lecia szkoły polskiej w Jaworzu Średnim

2017 r.
Kolejna reforma edukacji zapoczątkowała wygaszanie Gimnazjum nr 1
Zmiana nazwy na Szkołę Podstawową nr 2

2019 r.
Całkowita likwidacja Gimnazjum nr 1