Grupa wyznaczonych nauczycieli dokonała ewaluacji wewnętrznej, dotyczącej dwóch wymagań.
1. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
2. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wyniki ewaluacji można obejrzeć w poniższej prezentacji (klikając w obrazek)