OGŁOSZENIE
w sprawie zapisu dzieci do oddziału klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu informuje, że składanie wniosków w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły prowadzone będą od 12.02 do 15.03.2024 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00.

Dzieci z obwodu nie podlegają rekrutacji, są przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. W roku szkolnym 2024/2025 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

– urodzone w 2017 r.

– odroczone w roku szkolnym 2023/24

– urodzone w 2017 r. – na wniosek rodziców; (objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2023/2024).

Jeżeli dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny w innej placówce, zobowiązuje się rodzica do powiadomienie szkoły obwodowej o tej decyzji.

3. Prosimy również rodziców dzieci urodzonych w roku 2017 o zgłaszanie, gdzie dzieci realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zgłoszeniado pobrania (plik docx)
do pobrania (plik pdf)

Wniosekdo pobrania (plik docx)
 do pobrania (plik pdf)