Przyszła wiosna i nawet dziecięce obrazki się zazieleniły.