W czwartek 7.03 na lekcję wychowawczą do klasy 5a zaprosiliśmy przedstawicielkę Fundacji Arka, która przeprowadziła z uczniami warsztaty ekologiczne. Bazą do ciekawej dyskusji dotyczącej ekologii w naszym codziennym życiu była gra typu “memory”. Odsłaniając kolejne karty uczniowie zastanawiali się między innymi nad tym, jak każdy z nas może zadbać o środowisko naturalne, skąd pochodzi największa część zanieczyszczeń i jaki mają one wpływ na nasz organizm, jakie korzyści płyną z przydomowych kompostowników i jak dobrze segregować odpady.
Nad całością czuwała charyzmatyczna pani Ania z Fundacji, która opowiedziała nam bardzo wiele ciekawostek związanych z dbałością o przyrodę. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach i zadawali sporo pytań. Mamy nadzieję, że będą umieli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.