Zajęcia prowadzili uczniowie klas 3 tej szkoły. Razem z nimi wykonywaliśmy doświadczenia związane z określaniem mętności, ilości fosforu w wodzie oraz wykrywanie żelaza w wodzie. Woda pochodziła z akwarium z Muzeum Fauny i Flory Morskiej oraz z przydomowej studni. Poza tym uczyliśmy się używać różnych przyrządów laboratoryjnych.
Zajęcia były bardzo ciekawe i to że prowadziły to osoby tylko kilka lat starsze od nas pomogło nam to w łatwy i przystępny sposób przyswoić wiedzę.