Na lekcjach historii uczniowie mogli posłuchać lub przeczytać teksty pisane już w języku polskim od XV do XVIII wieku. Z dużym wysiłkiem próbowaliśmy przetłumaczyć teksty staropolskie na współczesny język mówiony, traktowaliśmy to zadanie bardziej jak zabawę, aniżeli poważne zadanie polonistyczne. Postanowiliśmy wykorzystać możliwości platformy Teams do nagrywania tekstów literackich pisanych w języku staropolskim czytanych lub recytowanych przez uczniów klas szóstych. Dziewięciu uczniów podjęło się nagrania czytanych przez siebie fragmentów literatury staropolskiej lub nowożytnej: fragmentów Biblii królowej Zofii, Pamiętników Jana Chryzostoma Paska, listów Jana III Sobieskiego do Marysieńki. Chcemy, aby starania uczniów nie zaginęły, dlatego nagrania zostaną zapisane na szkolnym kanale i wykorzystane na lekcjach w kolejnych latach.

Przykłady poniżej – wystarczy kliknąć w zdjęcie wykonawcy.


Malwina czyta fragmenty listów Jana Sobieskiego
do Marysieńki

Malwina czyta fragmenty pamiętników
Jana Chryzostoma Paska

Emilia czyta fragmenty listów Jana Sobieskiego
do Marysieńki

Mateusz czyta fragmenty “Biblii królowej Zofii”

Zuza czyta fragmenty “Skargi umierającego”