Szlachetna Paczka w naszej szkole

Pomysł Szlachetnej Paczki sięga 2000 roku. Grupa studentów należących do wspólnoty prowadzonej przez ks. Jacka Stryczka – wikarego parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie, rozpoczęła realizację projektu, polegającego na dostarczeniu paczek świątecznych dla trzydziestu ubogich rodzin. W następnym roku wprowadzono nazwę „Świąteczna Paczka”, a liczba rodzin obejmowanych pomocą zwiększała się z roku na rok. W 2005 roku projekt objął całe województwo małopolskie, liczba darczyńców przekraczała 8 tysięcy, wtedy powstał również pierwszy zagraniczny sztab „Świątecznej Paczki”. W 2008 roku przyjęto nową nazwę projektu i odtąd znany jest on jako „Szlachetna Paczka”. Z roku na rok coraz więcej znanych osób angażowało się w projekt. Ludzie filmu, sportowcy, politycy rozpowszechniali idee projektu w mediach polskich i zagranicznych. W roku 2015 zainaugurowano realizację tzw. paczek specjalistycznych: Paczki Seniorów, Paczki Lekarzy i Paczki Prawników, które miały rozszerzać wsparcie skierowane do potrzebujących rodzin o pomoc specjalistyczną realizowaną przez profesjonalistów. Struktury „Szlachetnej Paczki” rozrastały się na terenie całej Polski. Rodziny potrzebujące wsparcia były zgłaszane przez lokalne organizacje zajmujące się pomocą ubogim. Wolontariusze „Szlachetnej Paczki” z danego regionu obejmowali opiekę nad konkretnymi rodzinami. To, co powinno się znaleźć się w paczce, ustalali wolontariusze w porozumieniu ze swoimi podopiecznymi, a następnie umieszczali listę w bazie rodzin. Darczyńcami mogły zostać osoby indywidualne lub instytucje (np. szkoły, firmy), mogły samodzielnie wybrać rodzinę z internetowej bazy lub otrzymać konkretną rodzinę od wolontariusza. Finał „Szlachetnej Paczki” jest każdorazowo organizowany dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem, a więc w tym roku przypadał na 10 – 12 XII. Rodzice i uczniowie naszej szkoły przystąpili do akcji już po raz ósmy. Tym razem przygotowaliśmy paczkę dla dziewiętnastoletniej pani Estery, wychowanicy domu dziecka i rodziny zastępczej. Lista potrzeb skromnej pani Estery nie była trudna do zrealizowania. Dzięki darom ponad 30 rodzin z SP nr 2 przygotowaliśmy 14 paczek. Wolontariuszka opiekująca się panią Esterą (pani Mariola z Jaworza!) pomogła nam w zdobyciu vouchera na praktyki w jaworzańskiej cukierni. W piątek 10 XII paczki zostały przewiezione przez panią Mariolę do bielskiego magazynu na ul. Emilii Plater, a następnie po dopełnieniu formalności bezpośrednio do pani Estery. Po raz pierwszy uczniowie SP 2 otrzymali coś w zamian – pani Estera przysłała do szkoły własnoręcznie upieczony piernik, który oczywiście został podzielony pomiędzy uczniów wspomagających „Szlachetną Paczkę”. Dlaczego pomagamy? Po prostu tak należy postępować! Nie będziemy wysilać się na filozoficzne odpowiedzi, ponieważ wiele na ten temat już zostało napisane. Zapewniamy, że nie postępujemy zgodnie z „modą na pomaganie”. Będąc grupą szkolnych wolontariuszy, uczymy się wprowadzać w nasze młode życie właściwe zasady działania. Na zakończenie składamy WIELKIE PODZIĘKOWANIA wszystkim darczyńcom z Jaworza!!!

Szkolni wolontariusze