World Mental Health Day is a global event observed every year on October 10th. It aims to raise awareness, educate people about mental health issues, and promote a better understanding of the importance of mental well-being for overall health. Teachers in our school conducted lessons and a special display on the school noticeboard.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10 października) to międzynarodowy dzień globalnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości w tym zakresie. Nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili w klasach interaktywne zajęcia promujące zdrowy styl życia, prawidłowe formy wypoczynku, aktywność fizyczną itp.
Przygotowana została także gazetka tematyczna, którą przygotowali nauczyciele wspomagający i specjaliści.