Jak co roku uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście “pasowani” na szkolnych czytelników.
Otrzymali zalaminowane karty czytelnicze oraz kolorowe zakładki do książek.