Mając na uwadze, że dzieci bardzo szybko zapominają opracowany materiał ortograficzny i często nie potrafią wykorzystać zdobytej wiedzy w praktyce uczniowie klasy 3b oprócz pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej wykorzystują zmysły. Nauce towarzyszą tworzone przez dzieci kolorowe książeczki ortograficzne, piosenki o treści ortograficznej, teatrzyk, gry i zabawy. Jest również miejsce na smakołyki np.: w postaci herbatki i herbatników u Halinki.