Flis odrzański

Jaworzańscy ligowcy działający przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu po raz kolejny wzięli udział w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym „Flis Odrzański 2010”, który odbył się w dniach 04-12 lipca br. na trasie Wolin– Gryfino – Szczecin. Towarzyszyły im również „wilki morskie” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy i Drogomyśla. W trakcie obozu wszyscy uczestnicy aktywnie wypoczywając realizowali zadania ogólnopolskiego konkursu „Młodzież na Morzu” dzięki którym doskonalili swe umiejętności z zakresu pływania, żeglarstwa oraz kajakarstwa. Mieli także okazję płynąć statkiem badawczo-inspekcyjnym „Aquator” i galarami wzdłuż Odry na odcinku Widuchowa – Podjuchy – Szczecin oraz poznać najciekawsze zakątki Gryfina, Szczecina, Świnoujścia, Międzyzdrojów oraz Wolina.
Udział w tego typu obozie jest owocem ścisłej współpracy z WSET w Szczecinie oraz jedną z nagród za zdobycie I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Młodzież na Morzu” w kategorii „Na najlepiej pracujące Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej”.
Wsparcie finansowe, za które bardzo serdecznie dziękują członkowie MSKLMiR, uzyskano ze strony Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Urzędu Gminy Jaworze oraz Rady Rodziców działającej przy Gimnazjum nr 1.

Organizatorzy obozu
mgr Iwona Kominek
mgr Andrzej Stąsiek

VI MIĘDZYNARODOWE ZAWODY WĘDKARSKIE

Już od sześciu lat członkowie szkolnych kół Ligi Morskiej i Rzecznej Okręgu Bielskiego spotykają się na stawach wędkarskich w Bierach, żeby wziąć udział w Międzynarodowych Zawodach Wędkarskich. W tym roku 15 maja

w imprezie uczestniczyli młodzi pasjonaci wędkarstwa reprezentujący następujące szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Jasienicy, Gimnazjum z Jaworza, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Jaworza, Gimnazjum

z Drogomyśla. Nie zabrakło również gości z Hnojnika z Republiki Czech.

Uczestników zawodów przywitali gospodarz obiektu, prezes PZW Koło Jasienica Pan Czesław Biesok oraz prezes LMiR Okręgu Bielskiego Pan Edward Szpoczek. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół oraz opiekunowie szkolnych kół LMiR. Honorowym gościem zawodów był major Ryszard Siekanowicz – Naczelnik Biura Spraw Obronności Żeglugi Urzędu Morskiego w Gdyni, reprezentujący Zarząd Główny LMiR, który w imieniu Komisji Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież na Morzu” przekazał słowa uznania, dyplomy i puchary dla ligowców z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy za zdobycie, po raz ósmy z kolei, pierwszego miejsca w kategorii „Najlepsze szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej” oraz ligowców z Gimnazjum nr 1 z Jaworza za zdobycie, po raz dziesiąty z kolei, pierwszego miejsca w tym konkursie w kategorii szkół gimnazjalnych. Po zakończeniu oficjalnej części młodzi adepci wędkarstwa (niektórzy z nich mieli wędkę w ręce po raz pierwszy w życiu) zostali najpierw przeszkoleni z zakresu wędkarstwa spławikowego i bezpiecznego zachowania się nad wodą, by potem wziąć udział w losowaniu stanowisk. Później nastąpił czas na przygotowanie sprzętu i zanęcenie, aby w końcu na sygnał rozpocząć wędkarskie zmagania. Prawie każdy z uczestników mógł się cieszyć widokiem niewielkiej zdobyczy na haczyku swej wędki. W czasie zawodów obowiązywała zasada „złap i wypuść”, oczywiście po wcześniejszym dokładnym zważeniu ryby. Wędkarskie zmagania zakończono o godzinie 12-tej . Wśród złowionych ryb były liny, karasie, płotki i karp rekordzista ważący 1, 94kg.

W czasie podliczania wyników wszyscy uczestnicy zawodów raczyli się gorącą pizzą, która jak było widać po minach bardzo im smakowała. Następnie obejrzeli prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów z jaworzańskiego gimnazjum. Uczestnicy zawodów zapoznano z nastepującą tematyką: Ekosystemy Wodne Jaworza, Marynarka Wojenna RP, Okręty Marynarki Wojennej RP, Zasoby Wodne Polski.

Na koniec wręczono nagrody, którymi uhonorowano następujących zwycięzców: Kategoria dziewcząt:

I miejsce – Sara Plonka – Gimnazjum Jaworze
II miejsce – Dorota Zielińska – ZSP Jasienica
III miejsce – Dominika Posert – ZSP Jasienica
IV miejsce – Natalia Ćwik – ZSP Jasienica

Kategoria chłopcy młodsi:
I miejsce – Maksymilian Leszczyński – ZSP Jasienica
II miejsce – Filip Pierzyna – ZSP Jasienica
III miejsce – Mateusz Mendrek – ZSP Jasienica
IV miejsce – Dawid Pajor – ZSP Jasienica

Kategoria chłopcy starsi:
I miejsce – Filip Bielan – Hnojnik – Republika Czech
II miejsce – Dawid Gruszczyk – Gimnazjum Jaworze
III miejsce – Kamil Rudkowski – MOW Jaworze
IV miejsce – Rafał Madej – MOW Jaworze

Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem tej imprezy czuwali wędkarze Polskiego Związku Wędkarskiego Koła

w Jasienicy , młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego z Bielska – Białej , byłe czlonkinie jasienickiego SKLMiR,

no i oczywiście ratownicy WOPR.

Nie byłoby możliwe zorganizowanie takiej imprezy, gdyby nie hojność władz samorządowych Gmin Jasienica i Jaworze, Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej, który ufundował nagrody dla zwycięzców oraz Pizzerii „Jedynka” z Bielska-Białej, która dla każdego uczestnika podarowała pyszne „małe co nieco”. Wszystkim sponsorom bardzo gorąco dziękujemy za to bezcenne wsparcie, dzięki któremu realne stało się oderwanie dzieci i młodzieży od komputerów na rzecz obcowania z naturą.

mgr Alicja Iskrzycka,
mgr Iwona Kominek
opiekunki SKLMiR

 

Udział w uroczystościach rocznicowych Zaślubin Polski z Morzem i walk o Kołobrzeg

W dniach 17-20 marca br. reprezentanci SKLMiR z Jaworza, Jasienicy, Drogomyśla oraz IV LO z Bielska Białej uczestniczyli w obchodach 65 rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem.

Integracyjny wyjazd uczniów i opiekunów oraz reprezentantów gmin i szkół w Hnojniku (Republika Czech) oraz Zazrivy (Republika Słowacji) obfitował w wiele atrakcji przygotowanych przez Powiat Kołobrzeski oraz Okręg Kołobrzeski LMiR.

Uczestniczkami tego wyjazdu były Martyna Kruczek i Marcelina Grąbkowska.

JAWORZAŃSCY LIGOWCY KOLEJNY RAZ PIERWSI W POLSCE

Zdecydowanie największym tegorocznym osiągnięciem członków MSKLMiR było zajęcie już po raz dziewiąty I miejsca w ogólnopolskim konkursie Wiedza o Morzu” w kategorii „Najlepsze szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej”.
Rok konkursowy trwał od 15 lutego 2009 roku do 15 lutego 2010 roku. Gimnazjaliści należący do tego szkolnego Koła w trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz licznych imprez wyjazdowych realizowali poszczególne zadania statutowe LMiR oraz wytyczne do w/w konkursu. Min. brali udział w V Międzynarodowych Zawodach Wędkarskich dla członków Okręgu Bielskiego LMiR, Warsztatach Ekologiczno-Żeglarskich, Zlocie Jungów w Kołobrzegu, obozie szkoleniowo-wypoczynkowym „Flis Odrzański 2009”, szkoleniach z zakresu żeglarstwa, kajakarstwa oraz ratownictwa wodnego. Brali również udział w obchodach, 65 rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu,  spotkaniach z ciekawymi ludźmi morza, organizowali i brali udział w uroczystościach i apelach związanych z rocznicami i Świętem Morza, konkursach morskich, zarówno plastycznych jak i sprawnościowych, doskonalili naukę pływania, odbyli wiele wycieczek, min. zwiedzili Międzyzdroje, Świnoujście, Wolin oraz Gryfino. Zdobyli wyróżnienie w Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Szantowej w Bielsku-Białej. Popularyzowali także różne tradycje morskie, wiedzę o potrzebie ochrony środowiska morskiego i wodnego, wiedzę o polskich rzekach i jeziorach, ich funkcji transportowej i turystycznej, popularyzowali wiedzę o gospodarce morskiej polski, tradycjach Marynarki Wojennej na morzu,. Aktywnie współpracowali z członkami Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej działającymi na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy, Gimnazjum w Drogomyślu, IV i VIII LO w Bielsku-Białej, szkołami w Zazrivie (Republika Słowacji) oraz Hnojniku (Republika Czech).
Współpracowali również z innymi instytucjami tj.: Urządem Morskim w Gdyni, Instytutem Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie, Zarządem Głównym Ligi Morskiej i Rzecznej, Okręgiem Kołobrzeskim i Bielskim Ligi Morskiej i Rzecznej, Okręgiem Bielskim Polskiego Związku Wędkarskiego, Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej, Urzędem Gminy Jaworze, Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze, Towarzystwem Miłośników Jaworze, szkołami i urzędami w Hnojniku (Republika Czech) oraz w Zazrivie (Republika Słowacji).