Nasi kochani trzecioklasiści przygotowali piękne prezentacje. Opisali swoje ulubione książki. Pokazali nam, jakie książki lubią. To był naprawdę miło spędzony z nimi czas. Mogliśmy podziwiać pięknie przygotowane zdjęcia i plakaty prezentujące te książki.

Our lovely third graders prepared nice presentations. They described their favorite books. They showed us what types of books they like. It was a really nice time spent with them. We could admire beautifully prepared pictures and posters presenting these books.