20 listopada 2023r. klasy I-III ze swoimi wychowawczyniami obchodziły Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Dzieci zapoznały się z kodeksem Praw Dziecka. Oglądali filmy oraz prezentacje związane z tym tematem. Dodatkowo słuchali i śpiewali piosenki zaznajamiające z ich prawami. Wszystkie klasy wykonały piękne plakaty ilustrujące wybrane prawa dziecka, a tym najchętniej ilustrowanym było prawo do zabawy i wypoczynku. Ten szczególny dzień był też bardzo dobra okazją do przypomnienia dzieciom ich obowiązków.