Dzień Języka Ojczystego był tematem lekcji historii i języka polskiego. Uczniowie klasy VI a wykonali grę planszową dotyczącą ortografii oraz gramatyki języka polskiego, którą wykorzystano na zajęciach wyrównawczych i na szkolnej świetlicy w celu utrwalenia wiadomości.
Na lekcjach języka polskiego w klasie VII i VIII omawiano filmy edukacyjne “Historia języka polskiego”, a nauczyciele zwracali uwagę m.in. na pochodzenie naszych słów z łaciny i języka greckiego.
Uczniowie starszych klas omawiali przygotowane plakaty, na których umieścili najczęstsze błędy językowe, polskie łamańce językowe oraz przysłowia. Plakaty były również wykorzystywane podczas zajęć na świetlicy, a uczniowie dobrze się bawili ćwicząc łamańce językowe.
Na lekcji historii w klasie V czytaliśmy tekst pierwszego nieoficjalnego hymnu “Bogurodzicy”. Mając do dyspozycji pojedyncze słowa, uczniowie próbowali tłumaczyć cały utwór. Uczniowie klasy VI przygotowali plakaty z tekstem barokowym i odpowiednimi ilustracjami z epoki. W trakcie lekcji uczniowie z większym lub mniejszym powodzeniem odczytywali barokowe zdania, a także omawiali cechy literatury barokowej.