Podczas zajęć świetlicowych oglądaliśmy z uczniami filmy na portalu “You tube” poświęcone problemom osób niewidomych i słabowidzących, a także film o psie przewodniku. Uczniowie wykonywali ćwiczenia ruchowe – prowadzili pomiędzy różnymi przeszkodami swojego kolegę, który miał zamknięte oczy. Poznawaliśmy również alfabet L.Braille’a, a także działania szkoły dla osób słabo widzących i niewidzących w Bydgoszczy.