26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku
z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Na stronie internetowej www.edl.ecml.at różne szkoły oraz instytucje prezentują swoje działania w ramach święta różnorodności językowej. Nie zabrakło i nas – uczniów SP nr 2 w Jaworzu.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego zaangażowani byli w podejmowanie różnorakich działań aby promować i poznawać naukę języków obcych. Przygotowali prezentacje multimedialne, dzięki którym uczyli się powitań i pożegnań w wielu językach. Nie zabrakło również wyrażeń typu ‘dziękuję’, ‘proszę’, cześć’, ‘kocham Cię’. Wiele rodzajów gier językowych pomogło im utrwalić nazwy państw i narodowości, położenie geograficzne wybranych krajów europejskich. Uczniowie podejmując quizy i gry językowe utrwalali słownictwo z zakresu sport, dom, rodzina, podróżowanie i turystyka. Prezentowane były ciekawostki językowe, wybrane palindromy i łamacze językowe. Niektóre grupy śpiewały “Despasito”
w kilku językach. Pierwszoklasiści poznawali min. nazewnictwo odgłosów zwierząt, jak i również wspomniane powyżej powitania
i pożegnania. W celu uatrakcyjnienia wymienionych powyżej działań, grupa uczniów, przebrana w stroje charakterystyczne dla wybranego kraju, pukając od drzwi do drzwi i prezentując swój niecodzienny wygląd, witała i żegnała kolejno wszystkich uczniów naszej szkoły. Dzięki wsparciu Naczelnika Wydziału Département de la Coopération Internationale Ministère de l´Education Nationale p. Barbary Skaczkowskiej szkoła nasza otrzymała wiele plakatów promujących to wydarzenie oraz naklejek i bransoletek, które otrzymali najbardziej aktywni tego dnia uczniowie.
Ta niecodzienna inicjatywa zrealizowana została przez germanistki – p. Annę Wiśniewską i p. Agnieszkę Szczukę oraz anglistki – p. Bożenę Wierońską, Magdalenę Kaczmarczyk oraz Iwonę Kominek, autorki innowacji językowej pt. „Jak świętować żeby nie zwariować?”