Klasy drugie przedstawiały zimę i bałwany w niezwykły, mało standardowy sposób.