ZARZĄDZENIE NR 7/2022
WÓJTA GMINY JAWORZE
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Pełny tekst zarządzenia – tutaj