ZARZĄDZENIE NR 12/2024
WÓJTA GMINY JAWORZE
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Pełny tekst zarządzenia – tutaj