24.11.2018 roku, w ramach innowacji pedagogicznej, odbyły się zajęcia terenowe, których tematyka związana była z zagadnieniami dotyczącymi geologii – podłoże geologiczne Jaworza, ruchy górotwórcze, powstawanie skał. Zapoznaliśmy się z fauną i florą potoku Szereki, który przepływa przez Jaworze. Poznaliśmy: organizmy wodne wypławek, domki larw chruścików oraz rośliny – porosty, śluzowce, wątrobowce.
Po zakończeniu zajęć w terenie, wyruszyliśmy do muzeum Fauny i Flory Morskiej i Rzecznej, gdzie obejrzeliśmy prezentacje przygotowaną przez pana Bartosza Czadra, z której dowiedzieliśmy się o procesach ewolucji, np. jak wyglądało życie w Karbonie, Kredzie, czy Jurze. Na zakończenie zajęć, wykonywaliśmy karty pracy, związane z rozpoznawaniem po kształcie i ułożeniu liści pospolitych gatunków drzew i krzewów.
Zajęcia uważamy za bardzo interesujące, zwłaszcza, że mogliśmy sami popracować trochę w terenie i dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat dawnych czasów naszej małej ojczyzny, Jaworza.