24 listopada klasy młodsze bawiły się podczas zabawy andrzejkowej. Tematem przewodnim zabawy były prawa dziecka.