Pod koniec półrocza uczniowie klas drugich i trzecich piszą test z przeczytanych lektur. Oto wyniki