9 i 10 października część uczniów klasy 7a oraz 8a uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do Zakopanego, gdzie doskonaliła swoje umiejętności pływania, wiązania podstawowych węzłów i rzutu rzutką ratowniczą. Uczniowie przygotowali prace projektowe na temat Mariusza Zaruskiego oraz okrętów „Dar Pomorza” i „Dar Młodzieży”. Uczniowie przeglądali także różnego rodzaju opracowania o tematyce morskiej oraz dzielili się swoimi doświadczeniami żeglarskimi czy zdobytymi patentami i zrealizowanymi kursami na ratownika. W drugim dniu wyjazdu uczniowie zwiedzili Centrum Edukacji Przyrodniczej, w którym oprócz akcentów o tematyce wodnej ( ochrona wód, jezior i stawów) poznali i utrwalili wybrane zagadnienia z zakresu geografii, biologii, sozologii. Pan Bartosz Czader przeprowadził także krótkie warsztaty na temat tatrzańskich drzew i potoków.