Pierwszoklasiści wykonali plakaty, wspominające zakończone wakacje.