W większości miast polskich Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 31 I 2021 roku. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne, zasady zbierania funduszy w naszej szkole musiały ulec zmianie. Po dokładnych ustaleniach z organizatorami Wielkiej Orkiestry wyznaczono dzień 28 I jako dzień zbiórki pieniędzy w naszej szkole przez wolontariuszy z ZHP. W klasach 1-3 odbył się konkurs plastyczny. Uczniowie wykonywali prace swojego wymarzonego lizaka dowolną metodą plastyczną. Większość tych prac została zaprezentowana na szkolnej gazetce.