2JustynaSmyrdek

Justyna Smyrdek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej