P1020992_pp

Bożena Wierońska – anglista, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel wspomagający

dostojnie zarządza salą 306, gdzie spogląda w oczy Charlie Chaplina na czarno – białej fotografii,
ale ściana w jej sali jest czerwona – i nie ma bardziej zdecydowanej barwy…
która kojarzy się z wielkim sercem i „Szlachetną paczką”!