15 października na terenie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej odbyło się szkolenie z zakresu żeglarstwa, w którym uczestniczyło w sumie blisko 50 uczniów. Spotkanie to podzielone zostało na trzy części: wykład z prezentacją multimedialną oraz rozmowa na temat żeglarstwa, zajęcia sportowo-wodniackie oraz część praktyczna, czyli wiązanie węzłów żeglarskich, wejście na żaglówkę w kapokach. Szkolenie to odbyło się w dwóch grupach wiekowych.