BEYOND BORDERS – A VIRTUAL TRIP TO POLAND

Taką właśnie nazwę spotkań online organizowanych dla uczniów z Vila do Conde i SP2 w Jaworzu nadała nauczycielka języka angielskiego z portugalskiej szkoły pani Maria Isabel Fernandes.
Współpraca międzyszkolna trwa od czasów pandemii, kiedy to p. Iwona Kominek, nauczycielka języka angielskiego stworzyła międzynarodową grupę „Penpals’ World” skupiającą nauczycieli z wielu krajów świata, m.in.: Argentyny, Peru, Stanów Zjednoczonych, Indii, Nepalu, Indonezji, nawet kilku krajów afrykańskich. Dzięki prowadzonej współpracy, na przestrzeni ostatnich lat, odbyło się kilka zajęć online dla uczniów klas młodszych.
11 stycznia br. grupa uczniów z klasy 3B uczestniczyła w zajęciach językowych online z uczniami z Portugalii. W spotkaniu, w trakcie którego dzieci doskonaliły swoją znajomość języka angielskiego, brali udział uczniowie z pięciu następujących szkół:
Escola Basica de Monte, Touguinho Vila do Conde – nauczycielka Maria Jose Araujo;
Escola Basica Casais Arcos Vil do Conde – nauczycielka Angelo Carvalho;
Escola Basica de Agustina Bessa Luis, Bagunte, Vila do Conde – nauczycielki Daniela Azevedo, Cristina Pereira, Silvia Silva;
Escola Basica de Junqueira Vila do Conde – nauczycielka Berta Cardoso;
Escola Basica de Bouco, Rio Mau, Vila do Conde – nauczycielka Raquel Ribeiro

Tym razem dzieci naprzemiennie przedstawiały się, podawały swój wiek, datę urodzenia, ulubioną cyfrę lub numer, a na koniec spotkania zagrali w grę ruchową utrwalającą nazwy poszczególnych części ciała. Doskonalili tym samym sprawność mówienia i słuchania w języku angielskim.