W dniu dzisiejszym tj. 23.11.2023 odbyło się krótkie spotkanie techniczne, testowaliśmy sprzęt komputerowy, który będziemy wykorzystywać w trakcie najbliższego spotkania online. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie klasy 6A, którzy mieli przyjemność zobaczyć rówieśników z Indii, ich tradycyjne stroje oraz salę lekcyjną. Podczas spotkania wymieniliśmy się serdecznymi pozdrowieniami, a także potwierdziliśmy godzinę naszego kolejnego spotkania online. Podziękowaliśmy także za przesłane listy.
Dotarły do nas listy od koleżanek i kolegów ze szkoły w Indiach. Bardzo się cieszymy. Będziemy je czytać i odpisywać. Zaprezentowaliśmy je na szkolnej gazetce przy pokoju nauczycielskim.

Today, on the 23rd of November 2023, a brief technical meeting took place. We tested the computer equipment that we will be using during our upcoming online meeting. Students from class 6A participated in the meeting, and they had the pleasure of seeing peers from India, observing their traditional school uniforms, and glimpsing into their classroom. During the meeting, we exchanged warm greetings and confirmed the time for our next online session. We also expressed gratitude for the letters we received.
We have received letters from our classmates in the school in India. We are very excited about this. We will read them and respond to our penfriends. We presented the letters on the school noticeboard.