Ślubowanie klas pierwszych miało odbyć się 10 listopada 2020 roku, ale ze względu na pandemię zostało przełożone na później.
28 stycznia 2021 roku pierwszaki wreszcie złożyły ślubowanie i zostały przyjęte do “Drużyny Maczka”
My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu, uroczyście ślubujemy, że w codziennej pracy nie będziemy szczędzić swoich sił, aby zdobyć rzetelną wiedzę, która będzie nam służyć w pracy dla dobra naszej Ojczyzny. Swoim zachowaniem, pilnością w nauce i pracy oraz przestrzeganiem regulaminu szkolnego, damy wyraz szacunku dla tradycji naszej szkoły oraz świadectwo uczniowskiej kultury. Na każdym kroku będziemy dbać o honor młodego pokolenia, starać się poznać historię walk narodu polskiego o wolność i demokrację, a tym samym kształtować w sobie cechy prawdziwego patriotyzmu.”

Klikając w powyższy obrazek można obejrzeć film ze ślubowania klas pierwszych.