Matematyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Sola Scriptura
Międzynarodowy Konkurs Plastyczno – Fotograficzny pt. “Naśladowanie”
Międzynarodowy Konkurs Małych Form Literackich “Poesia Semper Reformanda”