Uroczystość przekazania ziemi z pól bitewnych 1 Dywizji Pancernej
przez przedstawicieli Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków

Przebieg spotkania w szkole:
– powitanie przez dyrekcję szkoły panią Barbarę Szermańską,
– słowo wstępne prezesa FOPP gen. brygady w stanie spoczynku Zbigniewa Szury (o 1 Dywizji Pancernej oraz działalności federacji),
– opowieść starszego chorążego sztabowego Tomasza Szczura na temat obecnej sytuacji 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej,
– przedstawienie przez dr. Wiesława Chłopka – kustosza Sali Tradycji Czarnej Dywizji, zasobów Sali tradycji w Żaganiu,
– prezentacja multimedialna przykładowej sylwetki żołnierza 1 Dywizji Pancernej Wacława Musiała przez jego córkę Małgorzatę Kaczyńską,
– prezentacja umundurowania żołnierzy 1 Dywizji Pancernej przez członków Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców wraz z opisem, obecnego umundurowania przez przedstawiciela 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej wraz z opisem kontynuowania tradycji 1 Dywizji Pancernej,
– przekazanie ziemi z pól bitewnych dywizji do szkolnej Izby Pamięci na ręce pani dyrektor Barbary Szermańskiej
– złożenie kwiatów przed miejscem poświęconym patronowi szkoły.

Goście, którzy przybyli do naszej szkoły na spotkanie z uczniami:
– z Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków
prezes gen. brygady w stanie spoczynku Zbigniew Szura i wiceprezes Małgorzata Kaczyńska (córka żołnierza 1. Dywizji Pancernej Wacława Musiała),
– z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
starszy chorąży sztabowy Tomasz Szczur i dr Wiesław Chłopek – kustosz Sali Tradycji Czarnej Dywizji,
– z Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców
prezes Wojciech Łuszczkiewicz i wiceprezes Dominik Grzegorzek.
– przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej Breda

Dorota Klajmon