PRAWA DZIECKA

Każdego roku rozmawiamy z uczniami naszej szkoły na temat praw i obowiązków ucznia. Temat praw dla dzieci został omówiony również podczas zajęć świetlicowych. Wspólnie z uczniami oglądaliśmy filmy na ten temat, a później omawialiśmy niezrozumiałe dla nich kwestie, np. prawo do prywatności, prawo do obywatelstwa, prawo do obrony przed poniżaniem. Temat jest bardzo ważny, ale trudny, ponieważ należy go umiejętnie połączyć z obowiązkami rodziców. Uczniowie z klas drugich i trzecich wykonywali małe plakaty z najważniejszymi ich zdaniem prawami dzieci, a uczniowie z klasy pierwszej uzupełniali kolorowanki. Materiały potrzebne do przeprowadzenia spotkań zostały pobrane ze strony UNICEF Polska.