Klasa pierwsza wykonała wiele jesiennych prac plastycznych,
ale tęsknotę za przemijającą barwną jesienią najlepiej oddają prace klasy pierwszej.