Jak każdego roku oficjalne rozpoczęcie kolejnej edycji Pól Nadziei odbyło się w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej. Na modlitwie ekumenicznej spotkał się katolicki biskup Piotr Greger, biskup senior diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego Paweł Anweiler, przedstawiciele władz parlamentarnych RP, organizacji samorządowych i instytucji. Podczas spotkania Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego przypomniała zebranej młodzieży, że udział szkół w programie „Pola Nadziei” polega na organizowaniu imprez i podejmowaniu innych działań, których celem jest zbiórka pieniędzy na hospicjum. Budowę bielskiego hospicjum zainicjowało Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne, a sam budynek mieści się w Bielsku-Białej na ul. Zdrojowej. Przedsięwzięcie jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy Kościołami katolickim a ewangelickim. Hospicjum działa już od 3 lat. Na zakończenie spotkania delegacje kilkudziesięciu szkół otrzymali sadzonki żonkili do zasadzenia w swoich miejscowościach. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VII wraz z opiekunem panią Anną Karus.