Edukacja dla praw człowieka, demokracji, tolerancji i pokoju:
– Akcje charytatywne – cały rok szkolny
– Dzień Bezpiecznego Internetu – 21 luty
– Międzynarodowy Dzień Kobiet – 8 marca
Edukacja międzykulturowa:
– Penpal’s World – wymiana listów i kartek świątecznych z uczniami z Peru, Sri Lanki, Chorwacji, Hiszpanii, Izraela i Portugalii – cały rok szkolny
– Europejski Dzień Języków – 26 września
– Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – 21 luty
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju:
– Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO – organizacja Szkolnego Pikniku Rodzinnego – promocja najważniejszych zabytków kultury świata umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
– kontynuacja współpracy z młodzieżą węgierską ze Szkoły Podstawowej Jaszensztandras – realizacja zależna od uwarunkowań epidemiologicznych
Edukacji poprzez kulturę z wykorzystaniem potencjału edukacji:
– Międzynarodowy Dzień Kropki – 15 września
– Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – 5 listopada
– Dzień Sztuki – 15 kwietnia – realizacja filmiku promującego talenty i uzdolnienia uczniów
Problemy światowe i rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w ich rozwiązywaniu:
– akcja UNESCO „Dzieci w Jemenie umierają z głodu” – organizacja kiermaszu, przekazanie datków na konto UNICEF