Pielęgnujmy pamięć.

Zbliżają się dni, podczas których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Wolontariusze z SP nr 2 wędrując po Jaworzu odwiedzili ważne dla nas miejsca pamięci. Zapalili symboliczne znicze w centrum Jaworza oraz na cmentarzu katolickim pod pomnikami Jaworzan, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Nie sposób było ominąć miejsce poświęcone Józefowi Piłsudskiemu, przy którym przypomnieliśmy sobie zawiły losy jaworzańskiego pomnika. Na cmentarzu katolickim odwiedziliśmy również grób kapitana Czesława Czubaja, wieloletniego prezesa Beskidzkiego Stowarzyszenia „Maczkowców” i głównego inicjatora uhonorowania naszej szkoły imieniem tego wielkiego Polaka. Symbolicznym zapaleniem znicza upamiętniliśmy również grób żołnierzy AK, powstańców warszawskich, którzy za swoją wyjątkową działalność na terenie Wołynia otrzymali Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Zdajemy sobie sprawę, iż na upamiętnienie zasługiwało jeszcze wiele innych osób i miejsc, dlatego będziemy kontynuować takie działania w kolejnych latach. Pamięć o tych, którzy odeszli jest wyrazem szacunku dla ich życia, podejmowane działania pozwalają nie zapominać młodym ludziom o dokonaniach osób związanych z Jaworzem, o których tylko czasami wspominamy na lekcjach historii.

Wolontariusze