Pejzaż – malarstwo krajobrazowe, czyli malarstwo przedstawiające krajobraz, widok natury lub otoczenia miejskiego.
Wyróżniamy specyficzne typy pejzażu w zależności od obrazowanego motywu:
weduta – pejzaż przedstawiający scenę miejską
marina – krajobraz marynistyczny, morski
pejzaż ze sztafażem – w pejzażu pojawia się postać ludzka lub zwierzęca
Od starożytności do końca XVI wieku pejzaż przede wszystkim występował jako tło dla przedstawianych zdarzeń mitologicznych, historycznych czy religijnych. W malarstwie ściennym hellenizmu (malarstwo pompejańskie)Pejzaż pojawiał się również jako temat samodzielny, gdzie tworzył element dekoracyjny.
W okresie renesansu, rosło zainteresowanie światem przyrody, wzrosła też rola pejzażu, który stał się nowym gatunkiem malarskim. Pierwsze dzieła tego typu powstały w malarstwie niderlandzkim w 2. poł. XVI wieku.
Rozkwit pejzażu nastąpił w XVII wieku, kiedy to wyodrębniły się jego różne odmiany. W Holandii rozwijał się głównie pejzaż topograficzny oraz fantastyczny. We Włoszech i Francji dominował pejzaż komponowany, w ramach którego wyróżniano pejzaż heroiczny i pejzaż pastoralny.
W XVIII wieku w Wenecji, Anglii i Niemczech rozwijało się malarstwo wedut.
W XIX i XX wieku pejzaż stał się popularnym tematem podejmowanym przez artystów różnych kierunków i nurtów w sztuce.