Pasowanie na czytelnika, to taka coroczna tradycja, podczas której pierwszoklasiści stają się pełnoprawnymi członkami biblioteki szkolnej. Jak zwykle otrzymali plastikową kartę biblioteczną i kolorową zakładkę do książki.