Pan STOP w wykonaniu uczniów klas czwartych w ramach nauki znaków drogowych
i przygotowania do egzaminu na Kartę Rowerową