Już po raz trzeci nasza szkoła zaangażowała uczniów i nauczycieli do udziału w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Podobnie jak w ubiegłych latach upamiętnimy ważne rocznice, wydarzenia i postaci historyczne. Przekażemy informacje o swoich o zrealizowanych przedsięwzięciach z oznaczeniem „Szkoła Pamięta” – na stronie szkoły, opiszemy je na łamach Echa Jaworza. Pokażmy, że pamiętamy!

Jakie działania zamierzamy podjąć?
• odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii;
• uporządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów w okolicy;
• przygotowanie wystawy/gazetki ściennej poświęconej lokalnemu bohaterowi lub postaci ważnej dla historii;
• spotkanie z osobą popularyzującą historię danego regionu;
• opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych, np. prezentacja dotycząca jakiejś postaci lub rocznicy historycznej; przygotowane prezentacje multimedialne to:
wybitni Polacy 1940 -1920
Śląsk Cieszyński – w drodze ku wolności
NSZ “Bartek”