Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu
informuje, że zapisy do klasy I oraz innych klas na rok szkolny 2022/2023
dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły prowadzone będą
od 30 maja do 10 czerwca 2022 r.
w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00.

Dzieci z obwodu nie podlegają rekrutacji, są przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodziców.
(zgłoszenie w załączeniu)
Granice obwodów publicznych szkół podstawowych określa Uchwała NR XXVII/210/2017
Rady Gminy Jaworze z dnia 31 marca 2017 r.

Rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o złożenie wniosków (wniosek w załączeniu)
Jeżeli dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny w innej placówce, prosimy również o powiadomienie szkoły obwodowej o tej decyzji.
Prosimy również rodziców dzieci urodzonych w roku 2016 o zgłaszanie, gdzie dzieci realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Załączniki: (w zakładce o szkole/Rekrutacja)
1. Zgłoszenie rodzica
2. Wniosek rodzica
3. Zarządzenie 7/2022 Wójta Gminy Jaworze z dnia 21 stycznia 2022
4. Uchwała NR XXVII/210/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 marca 2017