PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA LIGI MORSKIEJI RZECZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zajęcia Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu cieszą się największym zainteresowaniem wśród uczniów klas młodszych (I-IV).
W II semestrze w trakcie zajęć SKLMiR uczestnicy zajęć poznali kilka szant i piosenek o tematyce morskiej, min: „Hiszpańskie dziewczyny”, „Gdzie ta keja”, „Morskie opowieści”, „Dwaj piraci piegowaci”, mieli sposobność obejrzeć filmy edukacyjne a nawet bajki, które traktowały o zwyczajach żeglarskich i prezentowały ciekawostki na wybrane tematy marynistyczne. Uczniowie przejrzeli również opracowania albumowe, min. „Edukacja morska w systemie oświaty szkolnej”, „Morza i oceany”, „Szczecin”, ”Generał Józef Haller”. Przeglądano także książki/magazyny/gazety o tematyce marynistycznej, min: „Wiadomości Kołobrzeskie” i „Marynarka Wojenna”.
Każde zajęcia poświęcone były innej tematyce. Skupiliśmy swoją uwagę między innymi na następujących tematach: Piraci, Wieloryby i płetwale błękitne, Dzień Wody, A może Morze? Nasz Bałtyk, Stworzenia morskie, Dzień Foki, „Ryby i My”, ciekawostki na temat Bałtyku, Arktyka, Antarktyda, Zorza polarna, Arktyczne zwierzęta, W świecie pingwinów.
W kwietniu w trakcie zajęć ligowych świętowaliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie zapoznani zostali z kilkoma materiałami filmowymi prezentującymi ciekawostki na temat ziemi, segregowania odpadów, funkcjonowaniu człowieka i jego symbiozie z naturą. Uczniowie wykonali prace plastyczne i zaprezentowali je w postaci projektu grupowego. Celem tego działania było promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie, jak ważne jest dbanie o środowisko i naszą planetę,  ale i również realizacja zadań zaplanowanych przez naszą szkołę w ramach projektu szkół stowarzyszonych w UNESCO.
Uczestnicy Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej chętnie tworzyli prace plastyczne i manualne – przedstawiali podaną powyżej tematykę swoimi oczami. W trakcie każdych zajęć dzielili się ciekawostkami, przeżyciami związanymi z morzem, wyjazdami nad jeziora, rzeki, opowiadali o swoich żeglarskich przygodach. Z w/w opisanych zajęć stworzone zostały fotokolaże, które przekazane zostały na stronę internetową naszej szkoły.

Z ligowym pozdrowieniem
opiekunka koła – Iwona Kominek