Z nowym rokiem szkolnym zaczęliśmy naukę w nowych klasach.